1
2
8
11
4
6
10
7
5
3
14
15
Guru Sharnanad Ji Maharaj
13
12
9